SNABDIJEVANJE TOPLINSKOM ENERGIJOM IZ TE KAKANJ DO/I SARAJEVO – ŠANSA I ZADAĆA

02.10.2017
Iz razloga stalno otvorenog pitanja rijesavanje velike zagadenosti u Sarajevu, te strateškog cilja za energetskom neovisnošću države i njenog glavnog grada, Privredna komora FBIH je u petak 29.09.2017. bila inicijator i domaćin radnog sastanka na kome su se okupili predstavnici svih zainteresiranih strana kojima je ovaj problem kontinuirana zadaća a rješavanje istog moguće kroz  Projekat snabdjevanja  Toplinskom energijom iz TE Kakanj.

S obzirom na znacaj Projekta toplovoda Kakanj-Sarajevo za Kanton Sarajevo i ZDK, a strateški i za Federaciju u cjelini, u prostorijama PKFBIH su se okupili predstavnici Elektroprivrede BiH, Vlade FBIH, Vlade ZDK, Vlade kanotona Sarajevo, JP Toplane Sarajevo, Fonda za zaštitu okoliša te JP Autoceste FBiH. Uvažavajući sve procedure koje zakonska regulativa nameće za realizaciju ovakvog projekta, na sastanak je pozvan i konzorcij Engineering Dobersek GmbH (Njemačka) – China CAMC Engineering Co.ltd. iz grupacije SINOMACH (Kina),  koji su na listi 100 projekata FBIH ovaj prepoznali kao značajan.

U svom uvodnom obraćanju, domaćin i inicijator sastanka Podpredsjednik Privredne Komore FBIH, gosp.Jašarspahić je podsjetio da je Privredna Komora FBiH institucija čija je jedna od osnovnih funkcija pronalazenje potentnih ideja i projekata koji su od interesa kako za privredne subjekte tako i za lokalnu zajednicu te preuzimanje obaveze operativnih i organizacionih aktivnosti za pokretanje istih. Nedvosmisleno je istaknuo da treba u potpunosti preći na domaće izvore a to u ovom slučaju znači aktualizirati projekat toplovoda od TE Kakanj do Sarajeva za urbanu jezgru grada a ostatak zagrijavati kombinovano. Plin nikako nebi smio biti strateški energent za grijanje jer nije iz bosanskih resursa pa kao takav može biti samo sporedni energent, i to po tržišnim uslovima da se cijenom i raspoloživošću bori za mjesto u energetskom portfoliju Sarajeva.

Nakon koncizne i strućne prezentacije Opravdanosti projekta snabdijevanja toplinskom energijom iz TE Kakanj od strane EP BiH, koja je dala nedvosmislene i precizne i energetske i ekološke kao i socioekonomske benefite koje bi ovaj projekat donio i lokalnoj civilnoj kao privrednoj zajednici u FBIH, uslijedila je pozitivna i proaktivna rasprava ali koja nije izlazila iz okvira sljedećih zaključaka:

-    Realizacijom projekta obezbjeđuje se dugoročno pouzdano snabdijevanje toplinskom energijom područja do/i Sarajevo na bazi domaćeg energetskog resursa.
-    Stvara se okvir za razvoj visokoefikasne kogeneracije u TE Kakanj kroz uštedu primarne energije na temelju potrošnje korisne topline.
-    Projekat ima dobre finansijske performance. Za razmatrani model finansiranja u omjeru 20% vlastitih sredstava i 80% kreditnih sredstava, period povrata 9 godina
-    Pored visoke finansijsko-tržišne efikasnosti, Projekat ima i visoku društveno-ekonomsku efikasnost, jer će uz evidentne pozitivne društveno-ekonomske efekte doprinijeti ubrzanju socijalno-ekonomskog razvoja (niža cijena grijanja, povećanje zaposlenosti, povećanje zadovoljstva kupaca toplinske energije i sl.).
-    JP EPBiH Projektom stvara uslove da država ispoštuje odredbe iz Direktive o energetskoj efikasnosti (Direktiva 2012/27/EU).

JP EP BIH ima u pripremi Protokol o regulisanju odnosa interesnih strana na realizaciji projekta  o čemu su se Vlada ZEDO kantona i zainteresirane opštine sa teritorije tog kantona već pozitivno izjasnili. U JP EPBIH očekuju izjašnjenje Vlade Kantona Sarajevo  sa pripadajućim opštinama da bi se moglo pristupiti potpisivanju protokola te daljim procedurama u izradi idejnog preojekta.

Gosti iz Njemačke i Kine su nakon toga nakon kratkih prezentacija kompanija predstavili zajednički prijedlog operacionalizacije projekta kroz dva modela financiranja koji ne odudaraju od osnovnih finacijskih parametara projekta iz prezentacije JP EPBiH što potvrđuje kvalitetu izrađene studije.

Uvažavajući sve procedure koje zakonska regulativa nameće za realizaciju ovakvog projekta iskazali su spremnost uključenja u onom momentu kada to investicijske procedure propisane našim zakonom dopuste.

Podpredsjednik Privredne komore je ponudio opet instituciju privredne komore u svim sljedećim pripremnim koracima za projekat u onoj mjeri koliko to kapaciteti i ovlasti privredne komore dopuštaju.
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)