Stav P/G K FBiH, VTK BiH i PK RS u vezi primjene propisa iz oblasti hemikalija/biocida i predmeta široke potrošnje u RS

12.10.2016
Republika Srpska je donijela propise iz oblasti hemikalija/biocida i predmeta široke potrošnje koji su u većoj mjeri usklađeni sa propisima EU. S obzirom da su u Federaciji BIH, kao i u nekim zemljama koje nisu članice EU na snazi neusklađeni propisi, a s obzirom da su se propisi počeli primjenjivati na području Republike Srpske, Privredna komora Federacije BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH,  i Privredna komora RS, temeljem prispjelih dopisa od strane privrednika proizvođača sastala se, razmotrila navedenu problematiku i donijela jedinstven zaključak koji glasi:

Izražavamo razumijevanje privrednika-proizvođača BiH koji su u dovedeni u situaciju da ne mogu plasirati proizvode iz oblasti hemikalija/biocida i predmeta široke potrošnje na prostor Republike Srpske, te traže od nadležnih ministarstava entitetskih vlada da žurno iznađu najbolja rješenja u cilju rješavanja navedene problematike, čime će zaštiti proizvođače BiH, a samim time i osnažiti privredu pa i zapošljavanje u BiH.

Molimo nadležno ministarstvo RS da odobri razuman rok za prilagođavanje propisa za proizvođače iz FBiH i Distrikta Brčko. 


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)