Stvaranje boljih uslova za uvoz električnih automobila

20.06.2018
Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH i predstavnici Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila, održali su sastanak sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem, 19.06.2018. godine. Sastanak je udržan u cilju razmatranja inicijative za smanjenje oporezivanja i stvaranja boljeg regulatornog okvira za uvoz novih a posebno automobila na električni pogon.

„Dramatične promjene će se desiti na tržištu električnih automobila u narednih pet do deset godina, i mi moramo pratiti te trendove. U svijetu je prošle godine prodano blizu milion električnih automobila, i taj broj se iz godine u godinu udvostručuje, a u našoj zemlji regitrovano je svega 18 ovakvih automobila, što je dovoljno upozorenje", istakao je na sastanku ministar Šarović, pojašnjavajući da je BiH jedna od rijetkih zemalja u Evropi koja ne nudi nikakve povlastice za uvoz električnih automobila.

Stvaranje uslova za uvoz ovakvih automobila važno je sa aspekta korištenja obnovljivih izvora energije ali i smanjenja zagađenja, istaknuto je na sastanku. Nažalost, Bosna i Hercegovina je na prvom mjestu u Evropi kada je u pitanju broj smrtnih slučajeva zbog zagađenja vazduha, a procjenjuje da 30% zagađenja dolazi iz izduvnih gasova automobila. S tim u vezi, istaknuta je i innicijativa da se kod uvoza polovnih vozila razmotri uvođenje standarda većeg od sadašnjeg Euro 4.

Imajući u vidu obaveze BiH prema evropskim direktivama iz oblasti energetike i zaštite od zagađenja, te svjetske trendove u oblasti automobilske industrije, dogovoreno je da se u narednom periodu iniciraju šire javne rasprave o mogućim izmjenama zakonske regulative u ovoj oblasti.