Svečano zatvoren 6. Sajam ENERGA 2016

10.06.2016
Uspješno je okončan 6. Međunarodni sajam energije, industrije i rudarstva ENERGA 2016. Prema zaključcima iz P/GKFBiH kao partnera sajma i riječima predsjednika PGKFBiH gosp. Mirsada Jašarspahića ujedno i predsjednika organizacionog odbora sajma, evidentno je veliko interesovanje kompanija za sektor energetike i pratećih industrija u BiH. Ovogodišnja zemlja partner – Republika Češka, na sajmu je predstavljena sa 19 čeških kompanija, koje pripadaju samom vrhu u području njihovog djelovanja. Njihovo veliko interesovanje za učešće na sajmu u Tuzli je dokaz da mnoge češke kompanije pridaju veliku važnost energetskom sektoru u Bosni i Hercegovini, te se nadaju da će uspostaviti dugotrajne poslovne veze sa lokalnim partnerima.

Tokom prvog dana sajma uz asistenciju P/GKFBiH, turska kompanija Gama Power Systems je imala značajne sastanke sa predstavnicima JP EPBiH i JP EP HZHB te Energoinvesta i iskazala veliki interes za planirane projekte ovih sistema. Radi se o kompaniji sa 28 GW izgrađenih energetskih postrojenja, 7,7 GW u fazi gradnje, 5000 uposlenih.... Sve ovo govori da je sajam ENERGA zadržao status mjesta susreta svih važnijih učesnika na tržištu energije i pratećih industrija.

I drugi dan sajma obilježen je mnoštvom događaja a među najznačajnije zasigurno spada održavanje B2B susreta između bh. i čeških privrednika. Prezentirale su se češke firme koje se bave proizvodnjom postrojenja, mašina i uređaja u energetici, rudarstvu, građevinarstvu, a također i kompanija koje se bave inžinjerstvom, energetskom efikasnošću, obnovljivim izvorima energije, zastitom okoliša, protiv požarnom i zaštitom od eksplozije i dr. B2B sastanke između čeških i bh. privrednika organizirala je Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH (koja je partner sajma) i to u saradnji sa državnom kancelarijom Češke Republike, Agencijom za podsticanje trgovine – Czech Trade.O budućoj saradnji i povezivanju bh. i čeških privrednika razgovarao je predsjednik P/GKFBiH g. Mirsad Jašarspahić sa saradnicima. Mnoge bh. kompanije bave se proizvodnjom dijelova i opreme za rudnike, termoelektrane, mini hidrocentrale, tako da je posjeta čeških kompanija predstavljala priliku da se uspostave kontakti i pokuša započeti i poslovna saradnja. Održano je preko 50 B2B sastanaka, koji su ocijenjeni uspješnim od strane učesnika i koji predstavljaju potencijalnu priliku za pronalazak novog tržišta. Na B2B susretima pored kompanija iz BiH učestvovali i predsjednik i direktor Udruženja privrednika Biznis centar Jelah-Tešanj (gospoda Brka i Ajanović), koji su predstavili Udruženje i kompanije iz Tešnja i Jelaha i planirane projekte sa područja sa kojeg dolaze.

Sva tri dana sajma obilježena su raznim pratećim sadržajima kao što su paneli, konferencije, prezentacije i drugo, koji su sa naučne strane ukazali na nove trendove u energetici i održivom razvoju. U ovom stručnom pratećem sadržaju sajma učešće je uzelo više od 50 eminentnih stručnjaka iz BiH, regiona i Evrope, koji su kroz u javnosti zapažena izlaganja predstavili svoje teme ili projekte.

Trećeg dana sajma, u konferencijskom dijelu prezentiran je novi zajednički projekat Privredne komora FBiH i REIC-a pod nazivom „Virtualni institut za energiju". Projekat su predstavili predsjednik NSO REIC-a dr. Aleksandar Knežević i predsjednik Komore g. Mirsad Jašarspahić, istaknuvši da je osnivanje Virtualnog instituta za energiju projekat koji na jednom mjestu interaktivno okuplja stručnjake koji mogu pomoći oko davanja ideje ili informacije kada je u pitanju investiranje u energetski sektor, obnovljive izvore, postojeće resuse koje imamo, te zakonske regualtive. „Želimo napraviti interaktivnu bazu sa uključenim velikim brojem subjekata, akademske zajednice, stručnjaka iz naših najvećih kompanija, domaćih i stranih instituta i drugih relevantnih faktora u ovoj oblasti. Ideja se zasniva na tome da P/GKFBiH sa partnerskim institucijama oformi jednu vrstu virtualnog referalnog instituta kada je u pitanju energija. Nekada su postojali veliki sistemi koji su imali institute te vrste ali u fizičkom smislu. Danas imamo sofisticiraniju mogućnost pružanja takvih usluga, koja kroz ovakav oblik iziskuje mnogo manje materijalnih sredstava", naglašeno je tokom prezentacije projekta.

Dodjelom priznanja izlagačima svečano je zatvoren 6. Međunarodni sajam energetike ENERGA 2016, koji je tokom svog trodnevnog održavanja u Tuzli okupio više od stotinu izlagača u oblasti energetike, industrije i rudarstva i to iz 10 evropskih zemalja. Učešće brojnih stranih kompanija na ovakvom skupu je potvrda da one u svojim strategijama bh. tržištu pridaju veliki značaj i da su zainteresirane za uspostavljanje poslovnih odnosa sa partnerima u ovom dijelu Evrope.