Treći sastanak radne grupe za bioenergiju

19.12.2017

Sastanak radne grupe u okviru Zajedničkog programa iz oblasti bioenergije u BiH održan je 15.12.2017. godine.Na dnevnom redu bile su informacije: o provedenim aktivnostima u okviru projekta, finalni nacrt GAP analize političkih aspekata u sektorima šumarstva i energetike u BiH, kao i rezultati aktivnosti realiziranih sa članovima radne grupe. Predstavnici institucija iz BiH i međunarodnih organizacija koje su vezane za ovaj sektor prezentirali su načine prikupljanja, procesuiranja i analize podataka o potencijalima šumske i poljoprivredne biomase u našoj zemlji.

Aktivno učešće u ovoj radnoj grupi kao redovni članovi imaju i predstavnici Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, koji su dali svoj doprinos u obezbjeđivanju podataka potrebnih za Zajednički program iz oblasti bioenergije u BiH.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)