Tvrtka PROTOK d.o.o  - Zagreb traži poslovnog partnera


Tvrtka PROTOK d.o.o. (www.protok.com) osnovana je 1990. godine, a od 1995. godine razvija vlastiti softver u svrhu uspostave tehničkih informacijskih sustava u komunalnim poduzećima koja upravljaju javnom infrastrukturom (vodoopskrba, odvodnja, plin, javna rasvjeta, odvoz otpada, groblja, održavanje zelenih površina, dimnjačarstvo..) te u gradovima i općinama (zemljišta i nekretnine u vlasništvu, urbanistički planovi, komunalna naknada...). Osim specijaliziranog softverskog rješenja u GIS tehnologiji (Geografski Informacijski Sustavi) svojim korisnicima nudi i školovanje, unos i obradu podataka te tehničku potporu te održavanje.

U sklopu rješenja za vodovodnu infrastrukturu postoje moduli za unos i ažuriranje prostornih podataka vodovodne mreže, objekata i opreme, zatim modul za evidenciju kvarova, testiranje hidranata, izdavanje suglasnosti za priključenje na vodovod, za evidenciju i praćenje kvalitete vode, planiranje i praćenje investicija, a najkompleksniji je modul za nadzor gubitaka vode. On spaja tri informacijska sustava i omogućava praćenje protoka i tlakova vode, sve u svrhu smanjenja gubitaka vode. Za izračune bilance vode po IWA (International Water Association) metodologiji koriste se prostorni podaci o vodovodnoj mreži i priključcima iz GIS-a , podaci o potrošnji vode iz poslovnog informacijskog sustava za naplatu vode i podaci o mjerenjima protoka, tlaka i šuma iz nadzorno upravljačkog sustava (SCADA sustav). Vodovod Pula d.o.o., kao Jedan od naših korisnika koji upotrebljava naše rješenje za nadzor gubitaka vode naveden je kao EU primjer dobre prakse u upravljanju gubicima.  

U susjednim državama, Bosni i Hercegovini i Srbiji te u Makedoniji, posljednjih je godina napravljen znatan pomak s uvođenjem GIS-a i informatizacijom poslovanja komunalnih tvrtki, ali još uvijek u ograničenom obimu. Postojeći obim poslovanja na tim tržištima će se promijeniti s napredovanjem tih tržišta u procesu pristupanja EU, čime će se otvoriti sredstva i mogućnosti za ulaganja u upravljanje javnom infrastrukturom. Više na stranici www.protok.com