U cilju unaprijeđenja sistema reciklaže i iskorištavanja posebnih kategorija otpada osnovano Udruženje operatera sistema Federacije

01.02.2019
Ovlašteni operateri sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji Bosne i Hercegovine, firme Ekopak Sarajevo i Eko život Tuzla, te ovlašteni operateri sistema za upravljanje elektronskim i elektroničkim otpadom Kim Tec Eko Vitez i Zeos Sarajevo, osnovali su Udruženje operatera sistema Federacije BiH (UOS), čiji je cilj unaprijeđenje i razvoj sistema reciklaže i iskorištavanja ovih posebnih kategorija otpada u Federaciji BiH.

Osnivači Udruženja, direktorica firme "Ekopak” Amela Hrbat, direktor firme „Eko život" Jasmin Osmanović, direktor preduzeća „Kim Tec Eko" Zdenko Marković i direktor firme „Zeos" Emil Šehić, su na osnivačkoj skupštini usvojili ciljeve Udruženja, koje prije svega treba da zastupa interese članica u cilju unaprijeđenja zakonske regulative vezane za ovu oblast, te kreira pozitivan privredni ambijent. Velika pažnja Udruženja biće posvećena i edukaciji, promociji i podizanju svijesti o važnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada, te partnerstvu sa resornim ministarstvom s ciljem kreiranja pravnog okvira baziranog na pravnoj stečevini EU i najboljim evropskim praksama.

Ovlašteni operateri su na današnjoj skupštini izabrali predsjednika Udruženja Amelu Hrbat, koja se ovom prilikom zahvalila osnivačima na povjerenju, te naglasila da će UOS, pored svojih članica, biti pouzdan i efikasan partner i državi, a sve u cilju daljeg razvoja sistema upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, te elektronskim i elektroničkim otpadom.   

"Obzirom na turbulenicije koje smo imali po pitanju pravnog okvira na osnovu kojeg mi poslujemo, te stanja u našoj zemlji kad su reciklažni kapaciteti u pitanju, te kapaciteti za odvojeno odlaganje i prikupljanje iskoristivog dijela otpada, osnivanje ovog Udruženja bila je prijeka potreba i drago mi je da su svi ovlašteni operateri u FBiH podržali tu ideju. Iza nas stoji veliko znanje, višegodišnje iskustvo i značajna infrastruktura, što možemo iskoristiti za dalje unaprijeđenje sistema reciklaže i iskorištenja ambalažnog, te elektonskog i elektroničkog otpada u FBiH”, kazala je Amela Hrbat.

Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH, u okviru koje je Udruženje osnovano, naglasio je da će Komora FBiH pružiti stručnu pomoć Udruženju:

"Svjesni smo važnosti daljeg razvoja uspostavljenih sistema za reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada, koji funkcionišu na principu produžene odgovornosti proizvođača. Ovo praktično znači da sistemima, preko ovlaštenih operatera, upravlja privreda koja se u svom poslovanju bavi stavljanjem u promet proizvoda koji poslije upotrebe postaju ambalažni otpad, odnosno otpad od elektronskih i elektroničkih proizvoda, a koja u najvećem dijelu i finansira sisteme. Ovaj princip je dobra praksa preuzeta iz zemalja EU, u kojima se rezultati postižu poslovanjem po najnižim održivim troškovima i najvećim benefitima za okoliš. Zbog toga je Privredna komora FBiH čvrsto stala uz ovo Udruženje i želimo im puno uspjeha u daljem radu”, kazao je Mirsad Jašarspahić.

Sjedište Udruženja je u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u Sarajevu, u ulici Branislava Đurđeva br. 10.