U Federaciji BiH na snagu je stupio Zakon o posredovanju u prometu nekretnina

30.09.2021


Dana 30.09.2021 na snagu je stupio Zakon o posredovanju prometu nekretninama u Federaciji BiH.

Razlog donošenja ovakvog zakona proizašao je iz činjenice da je dosadašnji izostanak posebne zakonske regulative kojom se uređuje ova djelatnost doveo do niza problema kojima su najviše bili pogođeni registrirani poslovni subjekti koji se bave ovom djelatnošću, kao i građani i pravna lica koja koriste usluge posredovanja.

Nacrt navedenog zakona nastao je na inicijativu Udruženja učesnika u prometu nekretninama pri Privrednoj/gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Članovi Udruženja su prepoznali gospodarsku komoru F BiH kao instituciju koja im može pomoći kako u izradi nacrta ovog Zakona tako i u samom procesu implementacije istog.

Izrada nacrta zakona rezultat je višegodišnjeg rada odbora Udruženja koji se sastojao od predstavnika udruženja učesnika u prometu nekretninama i djelatnika komore FBiH.

Federalno ministarstvo trgovine prepoznalo je važnost reguliranja navedene djelatnosti te je došlo do suradnje Udruženja učesnika u prometu nekretninama pri P/G K FBiH i Ministarstva koje je pristalo biti predlagač Zakona, a što je rezultiralo usvajanjem Zakona i stupanjem na snagu.

Suradnja Udruženja učesnika u prometu nekretninama i Federalne gospodarske komore pozitivan je primjer svim ostalim osnovanim udruženjima pri Komori i poziv za nove produktivne suradnje i rješavanje problema u okviru njihovih djelatnosti.


- Tekst Zakona o posredovanju u prometu nekretnina u F BiH