U PRIVREDNOJ/GOSPODARSKOJ KOMORI F BIH ODRŽAN SPECIJALISTIČKI AKREDITIRANI SEMINAR

04.07.2016

U prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine  30. juna i 1. jula 2016. godine održan je dvodnevni specijalistički akreditirani seminar pod nazivom „Upravljanje projektima u izgradnji objekata i industrijskih postrojenja i Fidic ugovori"Seminar su organizirali Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Udruženje konsultanata i inženjera BiH sa ciljem da se učesnici seminara upoznaju sa  Fidicovim uvjetima ugovora (Crvena knjiga, Roza knjiga, Žuta knjiga), kao i savremenim konceptom upravljanja projektima.Seminar je namjenjen izvođačima radova, investitorima, nadzornim organima, konsultantima, državnim institucijama i agencijama, koji su imali priliku da se tokom dva dana bliže upoznaju sa temama ovog seminara i kroz aktivan razgovor sa predavačima razjasne nejasnoće vezane za ovu oblast.Predsjednik P/G komore F BiH gospodin Mirsad Jašarspahić je nakon dodjele Uvjerenja o obavljenoj edukaciji učesnicima izjavio: „Analizirajući tržišne prilike i odnose, a sa ciljem unapređenja konkurentnosti privrede BiH, posebno domaćeg građevinskog i konsalting sektora, opredjelili smo se da u suradnji sa Udruženjem konsultanata i inženjera BiH zainteresiranoj ciljnoj skupini približimo jednu važnu oblast u građevinarstvu, a to je upravljanje projektima i FIDIC ugovori, od čega ovisi postizanje zadatih i ugovorenih ciljeva privrednih društava, a onda i ukupne ekonomije.

Atraktivnost teme i veliki interes pokazali su, svojim odzivom na seminar, brojni predstavnici investitora, privrede, naučno-istraživačkih institucija..., što posebno ohrabruje nas, kao organizatore, da smo u svom domenu djelovanja ostvarili efekat na putu unapređenja konkurentnosti privrede.

U Bosni i Hercegovini investicije su u zamahu svog djelovanja, a građevinski sektor je direktno oslonjen na investiciona dešavanja, tako da smatramo da je od posebnog značaja da našim firmama dajemo potporu rasta i razvoja kroz angažman na investicionim ulaganjima u našoj zemlji, ali na način da, između ostalog i kroz ovaj vid edukacije, učestvujemo u izgradnji njihovih konkurentskih prednosti."

P/G komora F BiH najavljuje organizovanje još seminara na ovu i srodne teme, o čemu će sva zainteresirana lica moći naći obavještenje na web stranici komore (http://www.kfbih.com/).