U PRIVREDNOJ/GOSPODARSKOJ KOMORI FBIH ODRŽAN SASTANAK SA PREDLAGAČIMA MARŠALOVOG PLANA ZA BIH

30.07.2020


U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, 30. jula 2020. godine, predstavnici projekta Maršalov plan za BiH, Muhamed Pilav, prof.dr. Željko Šain i prof.dr. Aziz Šunje su održali sastanak sa predsjednikom Komore Mirsadom Jašarspahićem.Prezentiran je projekat Maršalov plan za BiH, koji je u osnovi strategija sa kratkoročnim i dugoročnim efektima. Razgovaralo se o Zakonu o doprinosima, naučno-istraživačkom radu, modalitetima za razvoj kako prerađivačke, tako i drugih industrija i sektora u BiH. Imajući u vidu da se pred ekonomijom BiH nalaze ozbiljni izazovi, posebno nakon što je epidemija korona virusa zahvatila cijeli svijet, Privredna/Gospodarska komora FBiH sa privrednicima i stručnjacima za ekonomiju, razgovara o mogućim reformskim rješenjima koja će osigurati privredni razvoj, sinergijskim aktivnostima obuhvatiti sve planove, strategije razvoja i sve razvojne dokumente i doći do ključnih unapređenja u zakonskoj regulativi u BiH, što će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, smanjenja odliva mladih ljudi iz BiH i poboljšanja životnog standarda ljudi. P/G K FBiH će kroz strukovna udruženja koja djeluju unutar Komore i kroz komorski sistem inicirati uključivanje privrednika, akademske zajednice i drugih zainteresiranih, u izradu prijedloga za unapređenje regulative u svim oblastima od značaja za privredni i ekonomski razvoj, jer bitan je svaki dobar i argumentovan prijedlog.

P/G K FBiH