U Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH u tijeku Međunarodna Radionica o EU programima

22.11.2017
U Privrednoj/ Gospodarskoj komori FBiH u Mostaru, u tijeku je dvodnevna međunarodna radionica pod nazivom „Procesi pripreme i prijave na EU programe".

Radionicu je organizirala  P/GKFBiH, a rezultat je dugogodišnje uspješne suradnje sa Hrvatskom Gospodarskom Komorom i njihovim Centrom za industrijski razvoj – CIRAZ, čiji će članovi držati radionicu.

Glavni cilj radionice je upoznati sudionike sa programima europske teritorijalne suradnje- prekogranične, međuregionalne i transgranične, te sa procesima pripreme i prijave na EU programe s ciljem što efikasnijeg povlačenja sredstava iz EU fondova.Uz predstavnike  institucija, gradova i općina, županija, Sveučilišta u Mostaru, Agencija za razvoj-lokalnih i županijskih, na radionici sudjeluju i predstavnici Privredne Komore Crne Gore i Privredne komore Trebinje.

Predsjednik PGKFBiH dr.sc. Marko Šantić je naglasio da je "Inicijativa za organiziranjem ovakve radionice nastala nakon 17. Foruma gospodarskih komora Jadransko Jonske regije u lipnju ove godine, sa potrebom da se u većoj mjeri konkretizira dugogodišnja suradnja komora Jadransko jonskog područja kroz projekte od zajedničkog interesa, a kvalitetna i kontinuirana edukacija ljudskih kapaciteta je preduvjet uspješnog apliciranja na natječaje i veće iskoristivosti dostupnih izvora financiranja."  Rekao je predsjednik PGKFBiH dr.sc. Marko Šantić.

Radionicu će otvoriti gradonačelnik grada Mostara gdin Ljubo Bešlić, a svojim prisutstvom uveličati i ostali  uvaženi gosti; predsjednica Foruma Gospodarskih komora Jadransko Jonske regije i v.d. predsjednica HGK ŽK Split Mirjana Čagalj, potpredsjednik HGK Tomislav Radoš, ministar Federalnog ministarstva trgovine Zlatan Vujanović, predstavnici FMERI, predstavnici FMRPO, te prorektorica Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc.Sanja Bijakšić.

Na marginama Radionice će se održati i sastanak uže koordinacije predsjednika Gospodarskih komora iz tri susjedne zemlje: Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.