U Privrednoj komori FBiH održan 2. sastanak Odbora Udruženja za elektromobilnost

17.01.2020
U prostorijama Privredne / Gospodarske komore Federacije BiH 16.01.2020. održan je drugi sastanak Odbora Udruženja za elektromobilnost.

Glavne tematike sastanka odnosile su se na rezime proteklih aktivnosti Udruženja, aktuelnosti iz rada članica, a koje su imale za cilj promociju i unapređenje  elektromobilnosti u BiH,  te plan predstojećih aktivnosti.

Tokom  sastanka konstatovano je da iako je udruženje za elektromobilnost relativno mlado, pozitivni pomaci i trendovi već se osjete na tržištu. U prilog ovome govore podaci broja novoregistrovanih električnih vozila, kojih je 30 u 2019. godini. Također, Odbor Udruženja naglasio je i porast broja  punionica, kojih trenutno na nivou BiH ima ukupno oko 60.

Problematika zagađenog zraka u BiH, te plan aktivnosti za unapređenje i promociju elektromobilnosti, bile su neke od diskutovanih tema tokom sastanka. Odbor Udruženja istaknuo je i povećanje interesa javnosti  za električna vozila, što je ujedno i dodatni motiv i podstrek Udruženju za elektromobilnost.

Ipak, glavna barijera napretku je zakonska regulativa i nedostatak stimulacije pri kupovini električnih automobila. Kako je jedan od osnovnih ciljeva Udruženja za elektromobilnost iniciranje uspostave regulatornog okvira i donošenja strateških dokumenata, upućen je dopis Odboru za energetiku, rudarstvo i industriju kao radnom tijelu Predstavničkog doma Parlamenta FBiH sa prijedlozima mjera i aktivnosti iz elektromobilnosti. Dopis možete preuzeti ovdje.

Udruženje za elektromobilnost vjeruje u istinske težnje i napore radnog tijela Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u rješavanju gorućeg problema zagađenog zraka u BiH i razmatranju predloženih mjera upućenih ispred Udruženja za elektromobilnost, koje stoji na raspolaganju za sve vidove saradnje na temu elektromobilnosti i drugim organizacijama na lokalnom i internacionalnom nivou.  

U zaključku sastanka, Odbor udruženja je istaknuo nastavak aktivnosti u razvoju sektora elektromobilnosti, i to kroz podizanje javne svijesti o uticaju transporta na okoliš, uspostavi regulatornog okvira, te organizovanju stručnih skupova i događaja u cilju edukacije kadrova,  prezentiranju inovacija i svih ostalih aktivnosti za koje članice iskažu interes. Na putu ka ostvarenju postavljenih ciljeva, kao efikasno sredstvo za promociju, informisanje i edukaciju javnosti istaknut je Facebook fan page Udruženja za elektromobilnost.