U Privrednoj komori FBiH predstavljena prva međunarodna BH Sedmica inženjerstva

28.09.2018
Na konferenciji za štampu održanoj 28.09.2018. godine u Privrednoj komori FBiH predstavljen je program prve međunarodne BH Sedmice inženjerstva, događaja koji za cilj ima da okupi inženjere različitih struka iz BiH i drugih zemalja, predstavi pozitivne priče iz BiH i obezbijedi forum za razmatranje zajedničkih izazova i smjernica za dalji razvoj bh. inženjerstva.

Prisutnima se ispred organizatora obratio Zlatko Berbić, direktor firme Colosseum d.o.o. Tuzla i predstavio program Sedmice inženjerstva, koji će obuhvatiti tri zasebna događaja. 21. novembra 2018. godine u Sarajevu i 23. novembra u Banja Luci održat će se radionice IEEE World Standards Association. Riječ je o najvećem svjetskom udruženju inženjera, sa više od 400.000 članova iz preko 160 zemalja. Predviđena je također i posjeta visoke delegacije ovog udruženja i njihovi susreti sa bh. kompanijama iz IT sektora.

Od 28. do 30. novembra u Tuzli bit će upriličen forum čiji je cilj okupljanje kompanija i inženjera iz različitih oblasti proizvođačke privrede, te prezentovanje inovacija koje su razvile bh. firme. U sklopu ovog događaja, bit će održana osnivačka skupština Saveza udruženja inženjera BiH. Predsjednik Privredne komore FBiH Mirsad Jašarspahić istakao je kako osnivanje krovnog udruženja inženjera predstavlja korak prema zemljama u regiji i EU, obzirom da zemlje okruženja i Evrope već imaju formirane inženjerske komore. Naglasio je kako Privredna komora FBiH kroz rad sa članicama aktivnim u oblasti projektovanja, inženjeringa i izvođenja radova dobija informacije o poteškoćama sa kojima se bh. firme susreću kod dobivanja i priznavanja licenci van BiH. Objedinjavanje postojećih udruženja inženjera u krovno tijelo, koje bi se dalje povezalo sa porodicom inženjerskih udruženja u EU, bi doprinijelo rješavanju problema priznavanja licenci, te bi omogućilo povezivanje udruženja sa privredom putem komorskog sistema.

Sead Jahić, član Udruženja mašinskih inženjera BiH i predsjednik Udruženja poslodavaca Gračanica, istakao je da je ideja iza organizacije Sedmice inženjerstva da se okupe inženjeri svih struka, koji se susreću sa sličnim problemima, te da se formulišu zajednički pravci daljeg napredovanja. Naglasio je kako će krovno udruženje omogućiti da se objedine svi dosadašnji individualni napori postojećih inženjerskih udruženja, te da će Privredna komora FBiH u tom procesu dati značajnu podršku. Dodao je da postoje mnogi uspješni Bosanci i Hercegovci koji vode inženjerska udruženja u Evropi, te da BH sedmica inženjerstva nudi priliku da se ostvari veza sa njima.

Treći događaj u sklopu Sedmice inženjerstva je IEEE kongres za studente i mlade profesionalce BiH, koji će se održati 01. i 02. decembra 2018. godine u prostorijama Sarajevske škole za nauku i tehnologiju (SSST). Kongres već treći put zaredom organizuje ogranak asocijacije IEEE u BiH, u saradnji sa SSST, a njegov cilj je da upozna studente i mlade inženjere sa najnovijm svjetskim trendovima u oblasti industrije. Kako je istakla Emina Mekić, predstavnica IEEE sekcije u BiH, tema ovogodišnjeg Kongresa i cjelokupne Sedmice inženjerstva je „Made in BiH", s ciljem da se u fokus stavi bh. industrija, te mladima predstave pozitivne priče i pruži im nadu da je uspješna inženjerska karijera u BiH moguća.

Upućen je poziv svim kompanijama i inženjerima u BiH, ali i uspješnim Bosancima i Hercegovcima koji djeluju izvan naše zemlje da uzmu učešće na BH Sedmici inženjerstva i tako doprinesu budućem napretku ove braše u BiH.