U Tešnju održan prvi dan PIT Adria Summit 2022.

02.12.2022Konferencija PIT Adria Summit 2022. u organizaciji kompanije Targer Engineering & Consultung otvorena je u Tešnju i ovaj put je poprimila regionalni format. Privredna komora Federacije BiH jedan je od partnera ovogodišnje manifestacije.

Konferenciju su otvorili načelnik općine Tešanj Suad Huskić, direktor TRA - Tešanjska Razvojna Agencija Edin Ibrahimović, potpredsjednik Privredne komore FBiH - Mirsad Jašarspahić i direktor Targer-a Tarik Kadrispahić.

Brojni predavači, panelisti, sponzori i učesnici iz svih zemalja regije prisustvovali su na navedenom događaju.

"Mi ćemo danas ovdje pričati o onom samosvjesnom dijelu privrede sa onima koji shvataju važnost konferencija, učenja, sticanja novih ideja. Digitalizacija unosi pometnju i firme trebaju biti spremne da u toku pet godina aposlutno moraju uraditi totalnu možda prekvalifikaciju svojih radnika. Školstvo možda ne izbacuje kadar kakav je potreban, ali s druge strane to će svugdje u svijetu postati suvišna tema jer će firme morati biti nosioci te preedukacije, odnosno početne edukacije svojih radnika. Poenta je da one firme koje budu tako postupale će u principu nastaviti da postoje i nastaviti da djeluju", kazao je Tarik Kadrispahić, direktor kompanije Targer Engineering & Consultung.

Edin Ibrahimović, direktor Tešanjske Razvojne Agencije je kazao da ova konferencija nije slučajno došla u Tešanj. "Uspjeh je nešto što se gradi, a Tešanj nije čekao da bude lakše već je radio da bude bolje. Targer i njegov tim su to prepoznali, a ova sredina je sredina koja cijeni znanje i koja se trudi da uspije", naglasio je Ibrahimović.

Suad Huskić, načelnik Općine Tešanj je kazao da je BiH u procesu demografskih promjena koje su uzrokovane potrebama za bolji ekonomski status stanovništva, te da je taj proces prisutan svugdje u svijetu.

"Kod nas je on posebno težak zato što se radi o migracijama, o odlasku iz cijele zemlje. Mi smo prepoznali taj proces još davno kada smo prvi fokus stavili na razvoj ekonomskog ambijenta, prostora i fokus na otvaranje radnih mjesta. Smatrali smo da će mladi ljudi, pa i ljudi zrelije dobi zadržavati se tamo gdje budu imali radno mjesto. Suština je u tome da ljudi idu za poslom, idu za ekonomskim prosperitetom, važan im je i politički ambijent u tom procesu ali ekonomski prosperitet je na prvom mjestu", pojasnio je načelnik Huskić.

Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH je kazao da su njihove najaktivnije članice upravo sa ovih prostora, te da nije slučajno da se ovakve konferencije dešavaju upravo na prostoru Tešnja.

"Drago mi je što vidim veliki broj mladih ljudi u publici, ako će neka sredina opstati vrlo je značajno kakva je starosna struktura. Ako će neka industrija i privreda opstati vrlo je značajno da te teme slušaju i prate mladi ljudi, tako da sudeći po ovome što danas vidimo, ne sumnjam da će doći do novih ideja slušajući današnje predavače, slušajući vrlo značajne teme u panel diskusijama", kazao je Jašarspahić dodajući da je ključ svega da se danas razmijene nove ideje i teme koje su vrlo značajne, te da sa ovog skupa ode poruka šta je to potrebno da bi naše kompanije mogle zauzeti još bolje mjesto u globalnim lancima dobavljača, i oduprijeti se problemu odlaska radnosposobnog stanovništva.

Teme u fokusu Summit-a su ljudi i procesi, kako zaustaviti odlazak radnika i njihovih porodica, šta kompanije mogu učiniti da zadrže najbolje zaposlenike, kako procesi digitalizacije i automatizacije unapređuju produktivnost i konkurentnost, kako ovi procesi doprinose u ostvarivanju boljih radnih uvjeta u pogonima i mnoge druge.

U panelima su učestvovali predstavnici jednih od ključnih bh kompanija kao što su: As Holding, Hifa Oil, Madi d.o.o. Tešanj, Mann Hummel Tešanj, Prevent Goražde, Derubis Caravans Vitez, kao i kompanije iz regiona. Upućene su značajne poruke koje su od velike važnosti za budući razvoj bosanskohercegovačke industrije. U skladu sa trendovima i dešavanjima u svijetu neophodno je prilagoditi se izazovima digitalizacije, automatizacije proizvodnih procesa te sve to uskladiti sa problemom nedostatka radne snage.


 
Upriličene zahvalnice učesnicima programa prvog dana Konferencije


Kada je  u pitanju zaustavljanje odlaska radnika i bh stanovnista preporuka privrednika sa panel diskusija je veći angažman državnog aparata, potom neophodna reforma zavoda za zaposljavanje,prilagodba obrazovnog sistema prema potrebama privrede, ali i unapredjenje organizacijske kulture i uslova rada.

Na konferenciji su, ispred PKFBiH, učestvovali i direktor Sektora za industriju i usluge-Almin Mališević i Jasmina Zejnilagić, Sekretar Udruženja u Sektoru za industriju i usluge. Po osnovu zaključaka sa već održanog skupa, u novembru mjesecu, na temu ''Radna snaga kao izazov savremenog društva'' te zaključaka sa panela Summit-a ''Kako zaustaviti egzodus radne snage'' Sektor za industriju i usluge PKFBiH aktivno će raditi na pokretanju inicijativa za realizaciju definisanih prijedloga prema nadležnim institucijama.

Iz studije koju je uradio Targer vidljivo je da bh kompanije nisu na dovoljnom stepenu digitalizacije te je potrebno raditi na razvoju svijesti o značaju ubrzanih procesa koji će do konkurentnosti kompanija, što je bilo predočeno prezentacijom uspješnih primjera prakse iz kompanija koje su predvodnici ovih kompanija.

Generalni zaključak prvog dana konferencije ipak je bio usmjeren na značaj čovjeka kao centralne figure svih procesa u proizvodnih kompanija.

Konferencija obrađuje teme koje su neraskidivo vezane za aktuelni momenat proizvodnje, kao npr. poduzetništvo, inovativnost, organizacija, Lean i efikasnost, SCM – Suplly Chain Management, održavanje, kvalitet koje su u fokusu drugog dana kada su predviđene stručne radnionice, koje će se održati u Tesliću.