Skupštinu Udruženja čine:


1. "BIMAL" d.d. BRČKO
Direktor: Ilija Studen;
Adresa: Bijeljinska br.9. Distrikt Brčko;
Telefon: +387 49 514 080
Fax: +387 49 220 585
Email: seval.suljkanovic@bimal.dd
 
2. GHB INVEST (SAHAF)
Direktor: Fočo Edhem;
Adresa: Džemala Bijedića br.2 Sarajevo
Telefon: + 387 33 524 041
Fax: -
Email: info@sahaf.ba
 
3. AGENCIJA ZA CERTIFICIRANJE HALAL KVALITETE IZ
Direktor: Amir Sakić
Adresa: Turalibegova br.39 Tuzla
Telefon/Fax: +387 35 258 427
Email: agency@halal.ba
 
4. "KLAS" d.d. SARAJEVO
Direktor: Imširović Nihad
Adresa: Paromlinska br.43 Sarajevo
Telefon: + 387 33 727 729
Fax: + 387 33 657 279
Email: klasdd@klas.ba
 
5. "VISPAK" d.d. VISOKO
Direktor: Rusmir Hrvić
Adresa : Ozrakovići bb Visoko
Telefon: +387 32 738 334
Fax: +387 32 738 143
Email: vispak@vispak.ba
 
6. AKOVA INPEX D.D. SARAJEVO
Direktor: Džafić Hadžimejlić Izeta
Adresa : Mostarsko raskršće bb, Blažuj / Sarajevo
Telefon: +387 33 771 900
Fax: +387 33 771 912
Email: luan.strinic@akovagroup.com
 
7. BBI BANKA d.d. SARAJEVO
Direktor: Amer Bukvić
Adresa: Trg djece Sarajeva bb Sarajevo
Telefon: +387 33 275 100
Fax: +387 33 203 122
Email: info@bbi.ba
 
8. "LEDO" d.o.o. ČITLUK
Direktor: Težulat Miro
Adresa: Industrijska zona Tromeđa bb, Čitluk
Telefon: + 387 36 653-120
Fax: + 387 36 650-210
Email: ledo@ledo.ba
 
9. MEGGLE Mljekara D.O.O. BIHAĆ
Direktor: Hrnjić Kemal
Adresa : Grabeška br.34 Bihać
Telefon: +387 39 682 212
Fax: +387 39 682 213
Email: info@meggle.ba
 
10. MENPROM D.O.O. TUZLA
Direktor: Mensur Alić
Adresa: Ahmeta Kobića bb Tuzla
Telefon: +387 35 393 774
Fax: +387 33 393 775
Email: merima@menprom.ba
 
11. BROJLER D.O.O. SARAJEVO
Direktor: Zlatan Ivanović
Adresa : Rajlovačka bb. Sarajevo
Telefon:+387 33 590 782
Fax: +387 33 590784
Email: zlatan@brojler.ba
 
12. VETERINARSKI FAKULTET SARAJEVO
Dekan: prof.dr. Nihad Fejzić
Adresa: Zmaja od Bosne br.90 Sarajevo
Telefon: +387 33 643 684
Fax: +387 33 546 993
Email: amina.magoda@vfs.unsa.ba
 
13. EKO SIR PUĐA LIVNO
Direktor: Tomislav Puđa
Adresa: Golinjevo bb Livno
Telefon: +387 34 245 744
Fax: +387 34 245 277
Email: marijan.puda@gmail.com

back