Udruženje metalske i elektroindustrije PKFBiH : U drugoj polovini godine svjetska ekonomija počet će da se budi

Izvor: oslobodjenje.ba 01.04.2021
Proteklom godinom rijetko ko može biti zadovoljan, kaže sekretar Udruženja metalske i elektroindustrije PKFBiH,  Almin Mališević.


AUTOMOBILSKA, METALSKA, ELEKTRO I NAMJENSKA INDUSTRIJA SU, SLOBODNO MOŽEMO REĆI, OKOSNICE BH. EKONOMIJE. KAKO SE PANDEMIJA KORONAVIRUSA ODRAZILA NA OVE SEKTORE?

- Metalska, automobilska, namjenska i elektroindustrija zaista i jesu glavni stubovi bh. privrede. Tradicija u ovim granama u BiH je višedecenijska, a ako se vratimo samo u posljednju deceniju, možemo kazati da od 2011. godine pa sve do 2019, metalska, elektro, automobilska i namjenske industrija imaju stalni rast obima proizvodnje, broja radnika i izvoza. Pojavom pandemije koronavirusa početkom 2020, dolazi do problema sa snabdijevanjem, isporukama, kontinuitetom proizvodnje itd.


REAKCIJE

Imajući u vidu da se radi o izvoznim sektorima, kao i da su glavni partneri zemlje EU, Njemačka, Austrija, Italija, Hrvatska i Slovenija, kako je pandemija zahvatala zemlje vanjskotrgovinske partnere BiH, tako je dolazilo do usložnjavanja isporuka i otkazivanja i prolongiranja narudžbi koje su bh. firme imale. Nakon toga se javljaju problemi obolijevanja radnika, izolacije, nedostatak radnika u proizvodnim procesima, povećanje troškova, smanjenje prihoda i to je bila zaista teška situacija.

Sumirajući poslovne rezultate za 2020. godinu u metalskoj, automobilskoj, elektro i namjenskoj industriji, ostvarenim učincima rijetko ko može biti zadovoljan, jer pandemija je utjecala da dođe do smanjenja proizvodnje i izvoza u 2020. godini.


NA KOJI NAČIN SU SE MJERE KOJE SU EVROPSKE ZEMLJE U PROTEKLOM PERIODU PODUZIMALE ODRAZILE NA BIH?

- Kada je prošle godine pandemija koronavirusa zahvatila većinu zemalja u svijetu, među kojima i Bosnu i Hercegovinu, cijeli svijet je nespreman dočekao tihog ubojicu, a panika i neiskustvo su ograničavali kvalitetne i učinkovite reakcije. Da će sve trajati dva-tri mjeseca i da će virus nestati brzo kako je i došao, tih dana su bila najčešća razmišljanja.Samo je izvoz električnih mašina i opreme bilježio rast u 2020. godini, dok su sve druge grane imale pad.

Ipak, posmatrajući sa vremenske distance od godinu, najteže je bilo prva dva mjeseca jer su se različite odluke i restrikcije donosile svakodnevno. Teško je bilo raditi, a posebno je početak bio težak za transportne kompanije i sve one koji su dovozili sirovine i repromaterijal u BiH ili odvozili gotove proizvode u EU. Ipak, relativno brzo se uspjelo doći do kvalitetnih rješenja i takve barijere su otklonjene. Prekidi rada u kompanijama EU su posljedično uticali i na obustave u bh. firmama koje su za njih radile. Razne mjere i ograničenja, kao što su prolasci granica, izolacije, testovi i mnoge druge, sve je to u konačnici uticalo na pad izvoza koji smo imali. Mjere su se iz EU preslikavale u BiH, što je pomoglo da se izbjegnu dodatna ograničenja i zastoji.


COVID PASOŠI, DODATNE MJERE I PROVJERE NA GRANICAMA NEKE SU OD MJERA KOJE ĆE SIGURNO IMATI UTJECAJA I NA BH. IZVOZNIKE. KAKO PREMOSTITI TE MJERE?

- EU najavljuje uvođenje Covid pasoša, koji bi trebali smanjiti rizik od prenosa virusa i pomoći u savladavanju pandemije. Još nema zvaničnih informacija o tome i o procedurama koje će čekati one koji ne budu imali Covid pasoš. PKFBiH je Vladi FBiH uputila inicijativu da se vozači koji prevoze robe i putnike stave u prioritetne grupe za vakcinisanje. To bi pomoglo da se osigura nesmetan transport i izbjegnu bespotrebna zadržavanja. S obzirom na to da je u BiH otpočeo proces vakcinacije, vjerujemo da će na vrijeme vozači biti vakcinisani i da će zadovoljiti uslove za prelaske granica, putovati u EU i na taj način osigurati redovna snabdijevanja i isporuke.


KOLIKO SU PRIVREDNICI ZADOVOLJNI MJERAMA KOJE JE DONIJELA VLADA FBIH? DA LI JE MOGLA BOLJE REAGOVATI?

- Vlada FBiH je u 2020. godini realizirala nekoliko značajnih mjera na ublažavanju negativnih posljedica na kompanije u Federaciji BiH. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je Vlada FBiH donijela, privrednim subjektima pogođenim pandemijom pomogao je da lakše prebrode prve mjesece krize. Također, stavljanje u funkciju Garantnog fonda za kreditiranje kompanija preko komercijalnih banaka, potez je koji će kompanijama obezbijediti da lakše dođu do finansijskih sredstava i da sačuvaju stabilnost poslovanja. Kao najbolje ocijenjena pomoć Vlade FBiH je raspodjela 90 miliona KM grant-sredstava privrednim subjektima u FBiH.


KAKVE SU PORUKE PRIVREDE VLASTIMA, ŠTA NAM JE NEOPHODNO KAKO BISMO PREŽIVJELI PANDEMIJU?

- Kompanije same ne mogu iznijeti teret krize. Neophodna je pomoć svih nivoa vlasti u BiH kako bi se sačuvali proizvodnja i radna mjesta. Vjerujemo da je ova godina ključna sa aspekta podrške privredi. Ukoliko sačuvamo kondiciju kompanija, očekivati je da će sa buđenjem tržišta i pojačanom tražnjom, bh. kompanije biti u stanju uzeti nove projekte, nove poslove i da će se nastaviti razvijati. Blizina tržišta EU, industrijska tradicija, kvalitetna radna snaga, kao i pozitivna iskustva koja naši partneri imaju u radu sa bh. firmama, otvaraju prostor za razvoj, proširenje kapaciteta i otvaranje novih fabrika. Mi kao država moramo biti spremni. Neophodno je objediniti i poboljšati podatke o lokacijama za investiranje u BiH, pripremiti nove modele za dovođenje investitora, u svijetu prezentirati mogućnosti koje BiH nudi, pojednostaviti i ubrzati procese izdavanja različitih vrsta dozvola i sl.

Želim ukazati i na važnost uloge građana BiH prilikom kupovine u tržnim centrima ili bilo koje druge kupovine da obraćaju pažnju šta kupuju. Moramo kupovati domaće proizvode, jer kupovinom domaćeg jačamo našu privredu, našu državu, osiguravamo nova radna mjesta.


TRI SETA MJERA

PKFBiH, sa svojim Udruženjem metalne i elektroindustrije i drugim udruženjima u Komori, početkom godine pripremio je i nadležnima poslao inicijativu za donošenje novog programa mjera pomoći kompanijama.

Radi se o donošenju mjera koje su neophodne kako bi se iz pandemije izašlo stabilno, kako bi se privreda što prije vratila na nivo prije korone i nastavila pozitivne trendove iz ranijih godina. Inicijativa sadrži tri seta mjera. Prvi set mjera se odnosi na zakonodavni okvir koji uključuje donošenje novog Zakona o doprinosima i Zakona o porezu na dohodak. Drugi set mjera predlaže da se osigura pomoć najpogođenijim sektorima, kao i kompanijama koje zbog određenih proceduralnih razloga nisu mogle konzumirati podršku vlada, dok treći set mjera podrazumijeva obezbjeđenje povoljnih kreditnih sredstava za dugoročne investicije i razvoj, subvencioniranje kamata na postojeće kredite, nastavak moratorija na kredite itd.


KAKVA SU PREDVIĐANJA ZA GODINU PRED NAMA?

- Ako je suditi prema porastu izvoza za prva dva mjeseca 2021. godine, gdje je ukupan izvoz iz BiH povećan za 8,3%, a izvoz prerađivačke industrije povećan za 4,7% u odnosu na isti period 2020, želje su da se ovaj trend nastavi. Treba naglasiti da je pronalazak vakcine i početak vakcinacije u mnogim zemljama doveo do porasta optimizma, buđenja tržišta i pojačane potražnje. Iako podaci o broju oboljelih i umrlih posljednja dva mjeseca nisu optimistični, prognoze govore da će u drugoj polovini godine doći do stabilizacije tržišta i da će svjetska ekonomija početi da se budi. Vjerujemo da privrednike u BiH, kao i sve one koji se nalaze u lancu podrške privredi, kao što su općine, ministarstva, javna preduzeća i dr, čeka povećan interes za novim proizvodima, uslugama, za novim lokacijama za izgradnju proizvodnih i poslovnih objekata.