UDRUŽENJE OVLAŠTENIH PRODAJNO-SERVISNIH CENTARA NOVIH MOTORNIH VOZILA F BIH KROZ P/G KOMORU FBIH OSTVARUJE SVOJE INTERESE

04.01.2016

Nakon što je osnovano, 17. decembra 2015. godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH, Udruženje ovlaštenih prodajno-servisnih centara novih motornih vozila se počelo aktivno baviti problemima ovog sektora.

Zagađenje zraka, vode i tla, stara i neispravna vozila na cestama koja ugrožavaju sigurnost svih nas, nestimulisanje nabavke novih vozila od strane države, nepostojanje zakona o promicanju ekološki prihvatljivih vozila itd., su samo neki od problema koji su potakli članove ovog Udruženja da se putem P/G komore F BiH organizuju u cjelinu i da rade na rješenjima koja bi popravila sadašnju alarmantnu ekološku situaciju. Rješavanje navedenih problema takođe bi utjecalo i na poboljšanje sigurnosti u saobraćaju, jer smo svjedoci sve češćih i težih saobraćajnih nesreća.

Ispred Udruženja, a vodeći se zajedničkim ciljevima koji su ustanovljeni na inicijalnom sastanku u P/G komori FBiH, upućeni su dopisi na adrese nadležnih institucija, predlažući set mjera kojima bi se stanje popravilo. S tim u vezi je održan sastanak 30.12.2015. godine u  Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH (Sektor za prirodne resurse, energetiku i zaštitu okoline), na kojem se razgovaralo o mjerama za povećanje sigurnosti u saobraćaju i smanjenju zagađenja okoliša i uspostavljanju saradnje između Udruženja i navedenog sektora u MVTEO.

Ispred ovog ministarstva je upućena Inicijativa za izmjenu i dopunu Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila na razmatranje Vijeću ministara, na osnovu koje je Vijeće ministara BiH, na sjednici održanoj dana 25.12.015. godine, između ostalog, donijelo i sljedeći zaključak:

"POOŠTRITI EKOLOŠKE KRITERIJE ZA REGISTRACIJU I UVOZ VOZILA

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i prihvatilo Inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za izmjenu i dopunu Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila i zadužilo Ministarstvo komunikacija i prometa da poduzme potrebne aktivnosti i Vijeću ministara predloži odgovarajuće rješenje.

Inicijativom se traži hitno uvođenje ograničenja uvoza korištenih vozila koja ne ispunjavaju standarde minimum EURO 4 norme ispušnih plinova, uvođenje obaveznog eko testa prilikom tehničkog pregleda i niz drugih mjera s ciljem smanjenja zagađenja okoliša."

Nakon ovog zaključka, Udruženje će raditi na daljim koracima koji će u konačnici, nadamo se, rezultirati takvom zakonskom regulativom koja će popraviti trenutno zagađenje, stepen sigurnosti na putevima, i sl.


Andreja Softić, dipl.oec.
Sekretar Udruženja ovlaštenih prodajno-servisnih
centara novih motornih vozila FBiH