Ciljevi Udruženja


- okupljanje privrednih društava i drugih poljoprivrednih proizvođača koji se bave proizvodnjom, preradom, otkupom i izvozom maline i drugog jagodičastog voća na području FBiH radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zaštite zajedničkih interesa;

- zastupanje interesa članova Udruženja sa predstavnicima vlasti na nivou FBiH;

- ostvarivanje partnerskih odnosa sa predstavnicima vladinih institucija na nivou FBiH, pri utvrđivanju agrarne politike i budžetskih izdvajanja za razvoj poljoprivrede proizvodnje;

- zalaganje za očuvanje i zaštitu domaće proizvodnje;

- zalaganje za očuvanje i zaštitu okoliša i prirode;

- saradnja sa sličnim domaćim i inostranim udruženjima;

- pružanje stručne pomoći članovima Udruženja u različitim oblastima: edukacija, pravna zaštita, organizovanje stručnih skupova, organizovanje odlaska na privredne manifestacije, izlaganje poljoprivrednih proizvoda na privrednim manifestacijama i sl.


back