Udruženje turizma pri P/GKFBIH na Sarajevskom Festivalu Turizma 2017. godine

23.10.2017
Od 19-21.10.2017. godine u Centru Skenderija u Sarajevu održana je prva sajamska manifestacija Sarajevski Festival Turizma 2017. godine.

Organizator ove manifestacije je centar Skenderija u suradnji sa partnerima Turističkom zajednicom Kantona Sarajevo, Gradskom upravom Sarajeva i Federalnom ministarstva okoliša i turizma.

Sarajevski Festival Turizma je okupio sudionike turističke ponude Bosne i Hercegovine, i samim tim postao  marketinško sredstvo za prezentaciju ponude turističkih destinacija i usluga u BIH.

Osim samostalnih predstavljanja, na Festivalu se zajedničkim snagama predstavilo  i Udruženje turizma pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBIH, te privuklo zainteresiranost velikog broja posjetitelja.

Drugog dana sajma održana je i konferencija pod nazivom „Digitalne tehnologije i turizam" koja se bavila potrebama današnjih turista i spremnosti današnje ponude na turističkom tržištu Bosne i Hercegovine da odgovori na te potrebe, kao i utjecajem današnjih tehnologija na turistička kretanja i turizam uopće.

Na stručnim panelima su sudjelovali predstavnici turističkog privatnog i javnog sektora, ujedno i članovi Udruženja turizma PGKFBIH.