Udruženje upravitelja stambeno-poslovnih zgrada P/G K FBiH u funkciji unapređenja kvaliteta života građanja

13.03.2018


U organizaciji Privredne /Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, dana 06.03.2018 godine, upriličena je sjednica Skupštine Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine.

Zajednički dijalog predstavnika Udruženja na sjednici je polučio i određenim zaključcima, koji su rezultat analize problematike rada, zaključcima, koji su ujedno i smjernice za dalje djelovanje i rad Udruženja.

Na sjednici je posebna pažnja posvećena pitanjima zakonske regulative, na području Federacije Bosne i Hercegovine, koja disperziranom organizacijom na nivou kantona, značajno otežava poslovanje ovih privrednih društava.

Predstavnici Udruženja upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine naglasili su da će svojim djelovanjem i radom kroz Udruženje, pri Privrednoj /Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine kontinuirano raditi na unapređenju procesa upravljanja i održavanja zgrada kolektivnog stanovanja, te nastojati da ove procese učine jednostavnijim, efektnijim i sa što manje problema.

Problematika rada upravitelja stambeno-poslovnih zgrada Federacije Bosne i Hercegovine od posebnog je značaja, jer uključuje širok dijapazon drugih aktera privrede i društva i direktno se reflektira na kvalitet života građana.Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)