UDRUŽENJE ZA ELEKTROMOBILNOST BIH I UDRUŽENJE OVLAŠTENIH ZASTUPNIKA I TRGOVACA AUTOMOBILA POZDRAVLJA ODLUKU VM O UKIDANJU I SMANJENU CARINA NA UVOZ ELEKTRIČNIH I HIBRIDNIH VOZILA

04.08.2022Udruženje za elektromobilnost BiH i Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobila pozdravlja odluku Vijeća ministara BIH o ukidanju carina na uvoz električnih vozila i smanjenju iste sa 15 na 5% carine na uvoz hibridnih vozila.
Na osnovu inicijative i dugoročnog zalaganja Udruženja za elektromobilnost i Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobila prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, a zatim ovog nadležnog Ministarstva prema Vijeću ministara BiH, konačno slavimo usvajanje navedene odluke koja će u znatnoj mjeri unaprijediti razvoj elektromobilnosti u BiH.

Benefiti ove odluke su višestrukog značaja, od povoljnijih cijena električnih i hibridnih vozila, time i njihovog većeg broja na ulicama BiH, obnove voznog parka, smanjenja emisije stakleničkih plinova iz transporta, novih radnih mjesta kod ovlaštenih zastupnika i trgovaca automobilima, do novih poslovnih modela koji se odnose na izgradnju infrastrukture – punionica, isporučilaca opreme, operatera.... Dodatno, uzročno-posljedična veza je bogatija turistička ponuda, gdje se očekuje sve veći broj ugostiteljskih objekata, hotela i tržnih centara koji će izgradnjom punionica za električna vozila obogatit svoju ponudu, kako za domaće stanovništvo, a tako i za turiste.

Uz sve navedeno, neminovno je spomenuti i ispunjavanje obaveza BiH na putu dekarbonizacije i ostvarenja klimatskih ciljeva.

Iako naizgled razvoj elektromobilnosti u BiH je još uvijek u povoju, ipak evidentni su značajni pomaci koji doprinose inovacijama i razvoju novih poslovnih modela i prilika koji pokreću ekonomiju.

Udruženje za elektromobilnost i Udruženje ovlaštenih zastupnika i trgovaca autmobilima, koja djeluju pri Privrednoj/Gospodarskoj komori FBiH se zahvaljuje svim akterima, institucijama, članovima, medijima i pojedincima koji su nas podržali i zajedničkim djelovanjem doprinijeli na pomacima u razvoju elektromobilnosti u BiH.

Na ovom putu, zajedničkim koracima, i aktivnostima nastavljamo dalje, stavljajući se na dispoziciju i saradnju svim domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama.

Navednu odluku Vijeća ministara BiH sa 54. održane sjednice možete pronaći na: https://www.vijeceministara.gov.ba/saopstenja/sjednice/saopstenja_sa_sjednica/default.aspx?id=38291&langTag=bs-BA