Udruženje za građevinarstvo i
industriju građevinskog materijala


Sjedište:
Privredna komora F BiH, Branislava Đurđeva 10, 71000 Sarajevo

Predsjednik Udruženja: Hamed Ramić, vlasnik i direktor građevinske kompanije „Euro Asfalt" Sarajevo

Sekretar Udruženja: Enisa Kadić, dipl.ecc.

Telefon: 033/566-325

Fax: 033/217-783

Email: e.kadic@kfbih.com

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE MIŠLJENJA O RADNOJ VERZIJI STRATEGIJE RAZVOJA INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, ZA PERIOD OD 2016-2025 GODINE
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)