Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju pri P/G K FBiH objavljuje novosti iz sektora

15.08.2016


Udruženje za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju pri P/G K FBiH objavljuje novosti iz sektora koje možete preuzeti ovdje.