Udruženje za turizam pri PGKFBiH organizira INFO DAN Sektora

03.04.2017


Udruženje za turizam pri PGKFBiH organizira INFO DAN Sektora, koji će se održati 05.04.2017. godine u 13 sati, na Mostarskom sajmu u konferencijskoj dvorani broj 4.

Više informacija možete naći u Pozivu za Info dan Udruženja za turizam.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)