Ciljevi Udruženja


Osnovni cilj Udruženja je stvaranje uvjeta za kvalitetnije rješavanje problema u metalnom i elektro sektoru, te stvaranje pretpostavki za unaprjeđenje poslovanja subjekata koji se bave metalnom i elektro djelatnosti u Federaciji BiH.

Također, Udruženje ima i sljedeće ciljeve:

-Promocija privrede i privrednih subjekata;
-Poboljšanje konkurentnosti;
-Zastupanje interesa članica u segmentu kreiranja pozitivnog privrednog ambijenta;
-Zastupanje interesa članica u segmentu zaštite domaće proizvodnje, te zajedničkog nastupa na ino tržištima;
 

Misija Udruženja


Misija Udruženja metalne i elektro industrije je da kroz zastupanje interesa članica okupi sva privredna društva iz Sektora i postane najznačajniji partner resornim ministarstvima za predlaganje zakona i podzakonskih akata i mjere ekonomske politike kao i za stvaranje povoljnijeg privrednog ambijenta i podizanje konkurentnosti bh. metalske i elektro industrije.
 

Vizija Udruženja


Udruženje će u skladu sa interesima privrednih društava predlagati mjere za unapređenje poslovnog okruženja, te uz podršku nadležnih vlada i ministarstava stimulirati primjenu savremenih tehnologija s ciljem otvaranja novih i kvalitetnijih radnih mjesta i kreirati prostor za modernizaciju sektora temeljenog na novim znanjima i inovacijama uz povećanje udjela na međunarodnom tržištu.back