UPRIVREDNOJ KOMORI FEDERACIJE OBILJEŽENI DANI PROGRAMA ERASMUS+

15.10.2020
Dana 15.10.2020.godine u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije Bosne i Hercegovine obilježeni su dani Erasmus+  programa, u okviru promocije  DUALSCI projekta čiji je komora član, kao   i PATRISH  Projekta, koji se tiče razvoja kratkih ciklusa studija u Bosni i Hercegovini, koji će biti realiziran početkom naredne godine.