Upućen zahtjev za zajednički sastanak između bh kompanija, VM BiH, MS BiH i članovia Radne grupe za izradu Pravilnika o izgledu uniformi

14.12.2018
Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH i Privredna komora RS uputile su zajednički zahtjev prema Vijeću Ministara BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, te članovima Radne grupe za izradu Pravilnika o izgledu uniformi,  za hitnu organizaciju zajedničkog sastanka, uz molbu da se u međuvremenu ne dozvoli početak primjene navedenog Pravilnika, sve dok se isti ne usaglasi sa zahtjevima svih zainteresovanih strana, i iz njega ne uklone sve diskriminatorske odredbe koje sada onemogućavaju domaćim proizvođačima konkurisanje na poslovima izrade policijskih uniformi, a što je u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama.

 „Pravilnika o izgledu policijske uniforme u policijskim tijelima Bosne i Hercegovine", kojeg je Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti BiH, donijelo na svojoj 127 sjednici održanoj 28.12.2017.godine, izazvao je probleme bh proizvođačima specijalne opreme, odjeće i obuće za policiju.

Na posaljednjem sastanku Asocijacije TOKO bh kompanije su ponovo naglasile da je taj Pravilnik u suprotnosti sa Zakonom o javnim nabavkama, i u formi kako je napisan, pogoduje isključivo samo jednoj trgovačkoj kompaniji koja ima monopolsko i ekskluzivno pravo uvoza uniforme tipa „5.11" u BiH, a koja se neskriveno favorizira ovim Pravilnikom.

Uz činjenicu da se kod raspisivanja tendera nabavka policijskih uniformi stavlja samo u jedan LOT (.. i kape, košulje, čarape, jakne, pantalone, vjetrovke, opasači, obuća,..isl,), što niti jedna proizvođačka kompanija u BiH (ali ni u drugim zemljama) ne može ponuditi – osim neke trgovačke firme, te uz svo „trgovačko lobiranje i favoriziranje" uniforme „5.11", svi domaći proizvođači su automatski diskriminisani i eliminisani iz tenderske procedure i ne mogu uopće ni pomisliti da učestvuju u postupku javnih nabavki policijskih uniformi.

Ponovo je istaknuto da proizvodi i uniforme domaćih kompanija ispunjavaju najviše međunarodne standarde te ih zbog toga koriste policije u više zemalja Evropske unije (Austrija, Italija, Njemačka, Švicarska,..), i da nema nikakvog opravdanog razloga da ih se navedenim pravilnikom eliminiše iz javnih nabavki.
Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)