Usavršavanje članova NO i uprava u Sarajevu

Privredna/Gospodarska komora FBiH 20.11.2015

Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava sve zainteresirane osobe da će se

od 04. do 19.12.2015. godine u Sarajevu

organizirati novi ciklus usavršavanja članova NO i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

Ukoliko se želite prijaviti za ovaj ciklus usavršavanja, molimo da najkasnije do 27.11.2015. godine popunite prijavni upitnik i izjavu, te iste dostavite putem e-maila (na adresu a.handzic@kfbih.com) ili faksa (na broj 033/566-319).

Obavještenje o sarajevskom ciklusu usavršavanja, sa mjestom i terminima održavanja predavanja, možete preuzeti ovdje.


Kontakt osobe za detaljnije informacije:

Enisa Kadić – tel: 033 200 419 ili e-mail: e.kadic@kfbih.com
Aida Handžić – tel: 033 200 419 ili e-mail:
a.handzic@kfbih.com


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)