USKORO! : Novo u Zakonu o gospodarskim/privrednim društvima u Federaciji BiH

kfbih 10.11.2015

Privredna/Gospodarska komora F BiH priprema jednodnevni seminar pod nazivom „ Novine u Zakonu o gospodarskim/privrednim društvima u Federaciji BiH ( novi zakon )".

Novi ZOPD je objavljen u Službenim novinama F BiH broj 81/15, a cilj seminara je da na sažet i praktičan način približili novine iz zakona članicama Komore, članovima Udruženja certificiranih članova nadzornih odbora i uprava društava i drugim zainteresiranim osobama  .

O mjestu i vremenu održavanja uskoro ćemo Vas obavijestiti na našim stranicama.

Centar za promociju i edukacijuP/G KFBiH

Kontakt:
Karolina Marušić -036 332 970, k.marusic@kfbih.com
Enisa Kadić – 033 200 419, e.kadic@kfbih.com