USPJEŠNO OKONČAN 10. SARAJEVO BUSINESS FORUM 2019.

24.04.2019
Završen je deseti jubilarni Sarajevo Business Forum 2019. na kojem je u periodu od 17. do 19. aprila,  stranim i domaćim investitorima predstavljeno 350 projekata i na kojem je uzelo učešće oko 2.000 gostiju iz 50 zemalja svijeta  te održano  oko 450 poslovnih sastanaka.

Sarajevo Business Forum kontinuirano raste i svake godine privlači sve veći broj učesnika i investitora i time na najbolji način  mijenja sliku o Bosni i Hercegovini, ali i o regionu kao dobrom mjestu za pokretanje novih poslova i investicija.

Ovogodišnji Forum bio je usmjeren ka mladim i njihovim projektima i  idejama, čime se daje još jedna prilika mladima da započnu vlastiti posao u domovini, gradeći tako bolju budućnost Bosne i Hercegovine.

Prezentirano  je niz projekata iz IT sektora, drvne industrije, poljoprivrede, energetike, građevinarstva, usluga, turizma i drugih razvojnih sektora. Organizovane su mnogobrojne prezentacije privrednika i sponzora Foruma, te su održani poslovni (B2B) sastanci radi umrežavanja učesnika i započinjanja  novih poslovnih aktivnosti.

Između ostalih, održan  je i okrugli sto o drvnoj i drvno-prerađivačkoj industriji, koja u zadnjim godinama bilježi razvoj i ekspanziju, na kome se govorilo  o potencijalu, mogućim investicijama, ali i izazovima s kojima se proizvođači susreću.Potpredsjednik P/G komore FBiH Mirsad Jašarspahić je drugoga dana Foruma uzeo učešće na okruglom stolu „B2B" Malezija Bosna i Hercegovina.

Pozvao je malezijske privrednike da ulažu u bh. privredu, sa akcentom na izradu komponenti u auto industriji, prvenstveno za malezijsku automobilsku marku Proton, kao i prehrambenu industriju koja kroz halal certificiranje može ostvariti velike izvozne rezultate.