Usvojen Akcioni plan 2019.-2023. godine Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće FBiH

26.10.2018
Federalna vlada je, na 160. sjednici koja se održala u Sarajevu, usvojila Akcioni plan 2019.-2023. godina za realizaciju Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće u FBiH za period 2013.-2023. godina.

Sve nosioce aktivnosti, definisane ovim planom, Vlada je zadužila da neizostavno učestvuju u njegovoj realizaciji i blagovremeno izvještavaju Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o preduzetim aktivnostima.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Privredna komora FBiH zaduženi su da prate, analiziraju i, jednom godišnje, a po potrebi i češće, izvještavaju Vladu FBiH o provođenju aktivnosti u skladu sa Akcionim planom 2019.-2023. godina.