UTVRĐENA LISTA KANDIDATA ZA POLOGANJE PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ZA AGENTE U PROMETU NEKRETNINA – SARAJEVO –

16.01.2023

UTVRĐENA LISTA KANDIDATA ZA POLOGANJE PISMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA ZA AGENTE U PROMETU NEKRETNINA – SARAJEVO –

MERISA

AVDIĆ

ADIS

BAJRAMOVIĆ

AMER

BALIĆ

MUNEVERA

CRNIŠANIN

ANEL

ĆATIĆ

LEONID

DEMIROVSKI

ENA DUKA

DUKA

JOSIP

ELEZ

MUHAMMED EMIN

FATTAH

ELVEDINA

GANIBEGOVIĆ

SUNITA

GOGIĆ HUSEJNOVIĆ

SUVADA

HADŽIĆ

JASMIN

HAMZIĆ

ALIJA

HASANBAŠIĆ

ARIJANA

HASOVIĆ

NEDIM

HODŽIĆ

EMIR

HUJDUR

ESAD

JAŠAREVIĆ

AMAR

KAMBER

ABDULAH

KAPIĆ

ELMA

KONJIČANIN

VALENTINA

KREŠIĆ

NURIJA

MAHMUTOVIĆ

DAMIR

MEHMEDOVIĆ

NIHAD

MUJEZINOVIĆ

HIDAJET

NUKIĆ

AMINA

OMERBAŠIĆ

SEMIR

OSMANBAŠIĆ

TIMUR

OVČINA

OMAR

PAMUK

SAMIR

PEJDAH

NIKOLA

PETRIĆ

ADNA

SMAILAGIĆ

NIHAD

SULJEVIĆ

NERMIN

SULJEVIĆ

SENAD

ŠABANOVIĆ

NERMA

ŠAHMANOVIĆ

TARIK

ŠALAKA

MELISA

TELJIGOVIĆ

JASMINA

ZILIČ  SOKOLOVIĆ