VAŽNO! POREZNA UPRAVA FBiH – DRUGI POZIV ZA OTPIS ZATEZNIH KAMATA

11.02.2016
Obavještavamo  sve privredne subjekta, porezne obveznike koji imaju dugovanja po osnovu javnih prihoda nastala do 31.12.2014. godine, da imaju mogućnost otpisa zateznih kamata.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Sl.novine FBiH 86/15), uputila je drugi  poziv poreznim obveznicima da iskoriste mogućnost otpisa zateznih kamata na javne prihode.

Obveznici, iskoristite zakonske mogućnosti, platite dug za poreze i uštedite novac od zateznih kamata na javne prihode.
 

Više informacija možete naći ovdje.