Veliki interes za USAID WHAM projektom "Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage"

06.01.2022
Privredna/Gospodarska komora FBIH je u završnoj fazi implementacije aktivnosti na projektu "Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”, koje su započete od mjeseca augusta 2021. godine na području Unsko-sanskog i Zeničko-dobojskog kantona, a u okviru USAID WHAM projekta.

Cilj projekta je stručno osposobiti i/ili dokvalifikovati radnu snagu u metalnom i tekstilnom sektoru s posebnim fokusom na nezaposlene, a naročito mlade i žene, s potencijalnom njihovog zapošljavanja po završetku projekta i zadovoljavanju kriterija stručne obuke.

Projektna aktivnost stručnog osposobljavanja obuhvata teoretsku i praktičnu obuku u ukupnom trajanju od 80 sati za 60 polaznika i polaznica, preciznije, 40 polaznika i polaznica u tekstilnom sektoru na području Zeničko-dobojskog kantona, te 20 u metalnom sektoru na područja Unsko-sanskog kantona.Uvažavajući  propisane epidemiološke mjere, obuka se sprovodi u dvije grupe polaznika i polaznica, gdje je prva grupa u oba kantona već završila stručno osposobljavanje i polaganje testa usvojenog znanja, dok druga grupa obuku završava zaključno s januarem 2022 godine.Od posebno značaja je pomenuti izražen interes kandidata, te veliki broj pristiglih prijava na javni poziv o stručnom osposobljavanju za zanimanja zavarivač-ica i šivač.

Privredna/Gospodarska komora FBIH je iznimno ponosna na dosadašnje rezultate implementacije projektnih aktivnosti, naročito pri tome uzimajući u obzir broj prijava i interes od strane  žena u metalnom sektoru, čime realizacija ovog projekta dodatno doprinosi ekonomskom osnaživanju žena i rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada.

Kao nosilac projekta, Privredna/Gospodarska komora FBIH se zahvaljuje USAID WHAM na prepoznavanju značaja ovog projekta, koji udružuje ne samo dva bitna sektora industrije, već i dva kantona.Također, Privredna/Gospodarska komora FBIH se zahvaljuje na saradnji Privrednoj komori USK i Privrednoj komor ZDK, uz čiju podršku i asistenciju se implementira projekat, i ujedno dodatno osnažuje  komorska mreža.

Do samog kraja projekta, Privredna/Gospodarska komora FBIH, priprema i promotivni video u kojem će polaznici iskazati nivo znanja i vještina prije i poslije obuke, te nivo zadovoljstva i mogućnosti koje su dobili po završenoj obuci.

Projekat "Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage” završava krajem mjeseca februara 2022. godine, gdje po završenim obukama, polaznici koji zadovolje kriterije stučnog osposobljavanja osigurat će zaposlenje kod poznatog poslodavca.