Vodiči o usklađenosti građevinskih proizvoda i električne i elektronske oprema sa uredbama EU

15.05.2019


S ciljem pružanja informacija potrebnih za plasman proizvoda na tržište Evropske unije, Privredna/Gospodarska komora FBiH obavještava privredna društva aktivna u sektoru proizvodnje građevinskih proizvoda, kao i preduzeća koja proizvode električnu i elektronsku opremu da informacije potrebne za usklađivanje njihovih proizvoda sa relevantnim uredbama Evropske unije mogu pronaći u slijedećim vodičima:

- Usklađenost sa uredbama Evropske unije o električnoj i elektronskoj opremi (EEE) za proizvođače i uvoznike - Ovaj vodič je zamišljen kao priručnik za privredne subjekte iz elektroenergetskog sektora, na koje neposredno ili posredno utiče Direktiva 2014/35/EU (tzv. Direktiva za električne uređaje niskog napona (LVD)) vezana za pristup tržištu električne opreme namijenjene za upotrebu u okviru određenih granica napona, kao i Direktiva 2014/30/EU koja se odnosi na elektromagnetnu kompatibilnost, poznatija kao EMC Direktiva (EMCD).

- Usklađenost sa Uredbom o građevinskim proizvodima EU za proizvođače i uvoznike - Cilj ovog Vodiča je da pomogne proizvođačima da slijede odredbe Uredbe o građevinskim proizvodima (CPR), kao glavnog EU propis vezano za stavljanje građevinskih proizvoda na tržište Evropske uniji i zemalja EFTA. Iako je Vodič uglavnom namijenjen proizvođačima i izvoznicima, on također pruža korisne informacije za druge u lancu snabdijevanja, uključujući uvoznike, tijela za ocjenjivanje usklađenosti, organe tržišnog nadzora i korisnike/specifikatore građevinskih proizvoda.