Zajednica srednjih škola tekstilnog i kožarskog usmjerenja Federacije BiH

22.03.2017
U prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine, u Sarajevu 22.03.2017. godine održana je Osnivačka skupština  Zajednice srednjih škola tekstilnog i kožarskog usmjerenja Federacije BiH.

Industrija, tekstila, kože i obuće u BiH zapošljava oko 40 000 radnika i jedan je od najvažnijih sektora privrednog djelovanja. Nedostatak kvalificirane radne snage je jedan od većih problema sa kojim se susreću privrednici iz ove oblasti.

Inicijativa za formiranje Zajednica proizašla je iz zaključaka sa Simpozija tekstilnog inžinjerstva i modnog dizajna (Timod 2017), koji je već drugu godinu uspješno oragnizirao Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku, a  P/G K FBiH je ove godine bila partner navedene manifestacije. Glavna tema Timoda2017 bila je ''Stručna i kvalificirana radna snaga kao budućnost razvoja ovog sektora'', na kojem su učestvovali i predstavnici srednjih školskih ustanova tekstilnog i kožarskog usmjerenja.Na sastanku su prisustvovali predstavnici SSŠ tekstilnog i kožarskog usmjerenja i to iz Tešnja, Sarajeva, Goražda, Kiseljaka, Tuzle, Gradačca, Zenice, Gračanice, Žepča, predstavnici Fakulteta za tehničke studije Univerziteta Travnik kao i predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

Razgovaralo se brojnim problemima sa kojima se susreću proizvođači ovog sektora, te način na koji se može doprinijeti rješavanju problema nedostatka kvalificirane radne snage. Da bi se poboljšala trenutna situacija potrebno je ostvariti i napredak obrazovnim ustanovama.

Zastarjeli strojevi i oprema kabineta praktične nastave, te nedovoljno stručno usavršavanje profesora stručno-teoretske i nastavnika praktične nastave, su neki od problema sa kojima se susreću srednje škole tekstilnog i kožarskog usmjerenja, zaključeno je na današnjoj sjednici.

Prioritetni ciljevi novoosnovane Zajednice su: prilagođavanje Nastavnih planova i programa potrebama realnog sektora u lokalnim zajednicama, obnavljanje tehnološkog parka i kontinuirano stručno usavršavanje profesora i nastavnika srednjih škola tekstilnog i kožarskog usmjerenja.

Kako je P/G K FBiH, uz saradnju sa Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije bila nosilac izrade Strategije razvoja industrije tekstila, odjeće, kože i obuće FBiH za period 2013.-2023. godina, jedna od mjera Akcionog plana za 2013.-2018. godinu je i prilagođavanje sistema obrazovanja potrebama privrede.

Stoga, Privredna/Gospodarska komora FBiH, kroz strukovno Udruženje za tekstilnu i kožarsko-prerađivačku industriju, podržava ovu inicijativu u namjeri da da svoj doprinos poboljšanju kvalitete obrazovne usluge, što će rezultirati i kvalitetnijim radnim kadrom koji je neophodan privrednim subjektima ovog sektora. Ovo je pozitivan primjer i pomak za obrazovne ustanove, ali i nešto što se može primjeniti i na ostale industrijske grane.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)