Zaključci Konferencije o elektromobilnosti

19.12.2018
Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH, JP Elektroprivreda BiH d.d. i JP Sarajevo d.o.o. organizovali su konferenciju o elektromobilnosti „Evropski trendovi i domaće perspektive", dana 11.12.2018. godine u Sarajevu, sa ciljem iniciranja šire javne diskusije o elektromobilnosti kao novom tehnološkom rješenju u cestovnom saobraćaju. Na konferenciji su uzeli učešće predstavnici nadležnih ministarstava i drugih institucija državnog, entitetskog i kantonalnog nivoa, regulatornih komisija, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, predstavnici općinskih nivoa, kao i javnih i privatnih preduzaća.

Na Konferenciji su doneseni sljedeći zaključci, koji su upućeni na adrese nadležnih institucija:

Globalna politika smanjenja štetnih emisija poprima sve veći značaj. Najveći proizvođači automobila su napravili značajan zaokret u svojoj strategiji i opredijelili se za masovnu proizvodnju  električnih automobila.  Međunarodni trendovi ukazuju na to da će vlasništvo putničkih vozila nastaviti da raste u narednim decenijama. Istovremeno, morat će se preduzeti mjere za smanjenje ukupnih globalnih emisija stakleničkih plinova. Budućnost razvoja plug in – hibrida i električnih automobila nema alternativu, što potvrđuju strategije proizvođača automobila.

Evropska Unija i razvijene zemlje svijeta sve snažnije promovišu upotrebu električnih vozila i u većini zemalja se intenzivno grade javne punionice za električna vozila. Obzirom na procentualni udio transportnog sektora u ukupnim emisijama te u ukupnoj finalnoj potrošnji energije, razvoj elektromobilnost se primarno posmatra kao način za ostvarenje ciljeva u pogledu klimatskih promjena a također doprinosi i povećanju energetske sigurnosti Evrope.

U skladu sa Ugovorom o uspostavi Energetske zajednice, Bosna i Hercegovina je dužna transponirati  i implementirati Direktivu o promociji upotrebe energije iz obnovljivih izvora (Direktiva 2009/28/EK).

Razvoj elektromobilnosti može značajno doprinijeti ispunjavanju obaveze naše države vezano za učešće energije iz OIE u transportu koje, prema ovom dokumentu, do 2020. godine treba da iznosi  10%. Spremnost BiH kao države se ogleda i u tome da je Misija BiH pri EU, na sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energiju održanom u razdoblju 7-11.06.2018. godine u Luksemburgu, podržala promovisanje ekoloških vozila.
BiH je u obavezi, u skladu sa preuzetim Pariškim sporazumom i ugovorom o uspostavljanju Energentske zajednice, da uradi Integrisani energetski i klimatski plan BiH za period 2021-2030. godina u kome će e-mobilnost zauzeti značajno mjesto.

Analize uticaja saobraćaja na kvalitet zraka u većim gradovima Bosni i Hercegovini pokazuju da ovaj sektor značajno učestvuje u ukupnim štetnim emisijama u zrak. Ovo je posebno izraženo u zimskim mjesecima kada se zbog konfiguracije terena zagađenje zadržava u gradskim kotlinama i kada prevazilazi dozvoljene norme. Uvođenje električnih vozila u promet jedan je od bitnih koraka kojim bi se moglo utjecati na poboljšanje kvalitete zraka u gradovima BiH.

Potrebu razvoja elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini treba posmatrati i u kontekstu prometne i drugih vidova povezanosti unutar zemlje i sa ostatkom Evrope, u smislu obezbjeđenja infrastrukture za punjenje električnih vozila na ključnim prometnim koridorima i frekventnim lokacijama u našoj zemlji.

Razvoj tržišta elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini kasni u odnosu na razvijene zemlje i region,  što se ogleda kako u zanemarivom broju električnih vozila u prometu tako i u nepostojanju infrastrukture za punjenje vozila. Stalni razvoj tehnologija električnih vozila i očekivani pad njihove cijene će dovesti do toga da će ona postati dostupnija i privlačnija većem krugu potencijalnih korisnika u našoj zemlji nego što je to sada slučaj. Međutim, za iniciranje značajnijeg razvoja tržišta elektromobilnosti potrebna je javna podrška i pažljivo dizajnirane poticajne mjere koje s vremenom mogu biti reducirane kada električna vozila dođu u svakodnevnu upotrebu.

Na osnovu iskustava iz EU i drugih razvijenih zemalja svijeta, evidentno je da je za promicanje razvoja elektromobilnosti potreban sistemski i multidisciplinaran pristup, što podrazumijeva zajedničko djelovanje šireg kruga subjekata. Najvažniji učesnici u sektoru elektromobilnosti koji su u tom smislu prepoznati su institucije vlasti na različitim nivoima (države, regije, gradovi i druge lokalne zajednice, regulatorna tijela), proizvođači vozila, pružaoci usluga punjenja električnih vozila, elektroprivredne kompanije te korisnici/vlasnici električnih automobila. Ovakav pristup treba biti usvojen i kada se govori o razvoju elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini.

Uloga institucija vlasti u Bosni i Hercegovini treba da bude u stvaranju regulatornog okvira kojim bi se, između ostaloga, uredila pitanja različitih olakšica za kupce i korisnike električnih vozila (subvencije za kupovinu, smanjenje poreza i carina, smanjenje troškova registracije, oslobađanje od troškova putarine, besplatna javna parking mjesta i sl.), zatim pitanje uspostave infrastrukture za punjenje ovih vozila, u smislu pojednostavljenih uslova za izgradnju punionica, te planiranja njihovih lokacija uz uključivanje u urbanističke i regulacione planove, definisanje uslova za pružanje usluge punjenja električnih vozila itd.

Uloga proizvođača vozila odnosno njihovih zastupnika u BiH jeste u promociji prednosti električnih vozila odnosno educiranju javnosti o istima. Subjekti za pružanje usluga punjenja trebaju graditi mrežu punionica na odgovarajućim lokacijama i na principima interoperabilnosti, koja će omogućiti punjenje svih vozila na svim punionicama u skladu sa evropskim standardima. Elektroprivredne kompanije trebaju omogućiti nesmetan pristup elektrodistributivnoj mreži za sve potencijalne vlasnike punionica.

Potrebna je dugoročna strategija smanjenja zagađenja koje dolazi iz transporta kroz implementaciju ekoloških taksi na polovna vozila, pogotovu na vozilima bez katalizatora, po principu manje zagađujem – manju taksu plaćam.

Bosni i Hercegovini su potrebne izmjene zakonske regulative u pogledu uvrštavanja električnih automobila u pravilnike o registraciji. Potrebno je promovisanje i stimulacija pri nabavci električnih i hibridnih automobila, od strane državnih organa, kao što su Fondovi za okoliš, Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i sl.

Organizatori Konferencije pozivaju sva nadležna Ministarstva i druge nadležne institucije, da u okviru svojih propisanih zakonskih nadležnosti pokrenu procedure u cilju prihvatanja EU standarda koji vode ka razvoju elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini.