Zaštititi čuvare šuma i procesuirati bespravnu sječu

Izvor: Fena 06.04.2017
Poboljšanje uvjeta rada zaposlenih u šumarstvu i sprječavanje nelegalne sječe šuma teme su sastanka koji je danas u Sarajevu organizovalo Udruženje inženjera i tehničara šumarstva FBiH i Grupacija šumarstva i drvne industrije Privredne komore FBiH.

Predsjednik Skupštine Udruženja inženjera i tehničara šumarstva FBiH Refik Hodžić istakao je da je povod za sastanak bio nedavni tragični slučaj kod Donjeg Vakufa kada su poginula trojica ljudi, od kojih dva čuvara šume, što je iznijelo na površinu sve probleme u toj oblasti.

Dodao je da je ključni cilj sastanka poboljšanje sigurnosti radnika na zaštiti šuma od bespravnih sječa, požara i uzurpacije državnih šuma i šumskog zemljišta, a potom smanjenje broja neprocesuiranih prijava za šumsku štetu.

- Neprihvatljivo je da je u 2015. u FBiH riješeno samo 46 posto od oko 6.000 takvih prijava i da je od obračunate štete u vrijednosti oko 1.300.000 KM naplaćeno samo 1,4 posto - pojasnio je Hodžić.

Naglasio je da o pitanju sigurnosti radnika najveći problem predstavlja neadekvatan odnos nadležnih institucija, odnosno policije i pravosuđa.

Hodžić je rekao da će na današnjem sastanku biti usvojeni zaključci o spomenutim problemima nakon čega će s predstavnicima nadležnih institucija pokušati iznaći modalitete za njihovo rješavanje.

Naveo je da će biti održane i edukacije za radnike šumarija kako bi ubuduće adekvatnije ispunjavali prijave za bespravnu sječu šume, čime bi i postotak procesuiranja bio veći.

Također, Hodžić smatra da predloženi tekst zakona o šumama FBiH ne sadrži adekvatna rješenja za navedene probleme, posebno kad su u pitanju ovlaštenja čuvara šuma i predložene sankcije.


Informacije za privrednike  koronavirus (COVID 19)