ZEPS2015 – Održana promocija Udruženja Halal industrije – 1,5milijarda KM prometa; preko 8.000 uposlenih uz obim proizvodnje od 633.000 tona godišnje

Emir Pašić dipl.ecc 09.10.2015

P/G komora Federacije BiH i Agencija za halal certificiranje  su drugoga dana  22. generalnog sajma ZEPS promovirali Udruženje Halal industrije


 
Udruženje halal industrije ima  ogroman potencijal sa više od  8.000 zaposlenih, ne računajući njihove kooperante, dok im je finansijski obim poslovanja  milijardu i po KM uz ukupan obim proizvodnje prehrambenih proizvoda od  633.000 tona godišnje.
Obraćajući se prisutnima Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH istakao je da je Komora prepoznala interes privrednika koji su u novoosnovanom Udruženju stvorili sve preduvjete za zajedničko artikulisanje interesa cjelokupne Halal industrije.

"Halal certifikat prvenstveno ima karakter potvrđivanja kvaliteta i raduje me da se sada Privrednoj komori javljaju i proizvođači hrane koji bi željeli imati certifikat, a rade van teritorija Bosne i Hercegovine. Naša otvorenost za saradnju se pokazala dobrom, jer smo već imali jednu delegaciju slovenskih proizvođača koji bi željeli da putem našeg udruženja dođu do certifikata. Mislim da naši proizvođači hrane sa ovakvim načinom rada, sa halal certifikatom, mogu biti lideri u regionu”, kazao je Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik Privredne KFBiH .

Predsjednik Udruženja halal industrije BiH, Adis Hasaković  u ime As grupacije, podsjeća da je cilj Udruženja bolje pozicioniranje na domaćem kao i zajednički nastup na drugim tržištima. Želimo u Udruženje okupiti sve subjekte koji su prošli proceduru kod Agencije,kazao je Hasaković.

Prisutnima se je u ime članica Udruženja obratila  Edina Saletović, predsavnica Menproma iz Tuzle, te još jednom u ime svoje firme kao i ostalih članica izrazila zadovoljsto potporom koju Udruženju pruža P/G komora FBiH.
Agencija za certificiranje halal kvaliteta u BiH, nadležna je za više od 60 subjekata u našoj zemlji te  i za oko 120 u okruženju.

Direktor Agencije, Amir Sakić u toku sveobuhvatne prezentacije cjelokupne halal industrije  ukazao da su u najvećoj mjeri u pitanju kompanije iz prehrambene industrije, navodeći da je u posljednje vrijeme povećan interes subjekata iz ugostiteljstva, turizma i drugih oblasti.

Na osnovu urađene „Lične karte Halal industrije" evidentno je da subjekti koji posluju po halal standardima i imaju certifikat, ostvare na godišnjem nivou oko 1,5 milijardu maraka prometa,  te upošljavaju više od 8.000 ljudi, ne računajući kooperante uz ukupan obim proizvodnje prehrambenih proizvoda od  633.000 tona godnišnje.

Direktor Sakić je još jednom istako da je Agencija članstvom u Udruženju u P/G komori dobila snažnog partnera za stvaranje povoljnijeg poslovnog ambijenta cjelokupne Halal industrije.

U ime finansijskog sektora, prisutne je pozdravio predstavnik Uprave BBI banke, Šukrija Ramić. Istakao da je ova finansijska institucija jedina koja funkcioniše na principima halal standarda kada je u pitanju finansijski sektor, navodeći spremnost Banke da podrži sve aktovnosti Udruženja.

Ispred Veterinarskog fakulteta Sarajevo, koji je odnedavno članica Udruženja, prisutnima se obratila Amina Magoda, ističući veliku važnost kvaliteta laboratorijskih usluga  koje su od ključne važnosti za cijelokupan proces  sticanja  Halal certifikata, a koje za potrebe Agencije pruža Fakultet, čijim se izlaganjem i okončala prezentacija Udruženja halal industrije.

Emir Pašić dipl.ecc
Sekretar udruženja Halal industrije